FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár és szókincstár

Általános tudnivalók

Előszó

A finnhun.com az Európai Unió „Befektetés a jövőbe” nevű programjának támogatásával eredetileg finn-magyar szótárnak és szinonimaszótárnak készült. A projektet ezt követően további funkciókkal és az angol szótár hozzáadásával is kibővítettem. A három nyelv között teljes átjárhatóságot biztosítottam, amivel az egyedüli ilyen jellegű szótárrá vált az Interneten. Általános finn-magyar szótár az Interneten ezidáig nem létezett, valamint ez a legbővebb angol-finn szótár is a Világhálón. Célom: a finn-magyar kapcsolatok szorosabbá tétele és a legjobban használható internetes szótár létrehozása.

Képességek

Kiejtés
Minden szóhoz IPA szerinti fonetika, valamint hangos kiejtés tartozik.
Rokon értelmű szavak
A hasonló jelentésű szavakat a szókincstárban keresi.
Ellentétes jelentésű szavak
Az ellentétes jelentésű szavakat a szókincstárban keresi.
Ragok
Ige és névszóragozás.
Javítás (*)
Elgépelt szó javítása vagy szófajának módosítása.

Bővítés (*)

(*) Ezek a funkciók ideiglenesen le vannak tiltva.

Szerzői jogi információ

A FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár készítője: Csiszár István. Minden felületi elem, programkód, valamint adatbázis az ő kizárólagos tulajdona. A szótár használata mindenki számára ingyenes.