FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár és szókincstár

Szókincstár

vixen []

Rokon értelmű szavak

fury [fjˈʊəɹɪ] n