FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár és szókincstár

Szókincstár

spring []

Rokon értelmű szavak

bolt [bˈəʊlt] v