FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár és szókincstár

Szókincstár

number []

Rokon értelmű szavak

host [hˈəʊst] n
set [sˈɛt] n