FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár és szókincstár

Szókincstár

heifer []

Rokon értelmű szavak

cow [kˈaʊ] n