FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár és szókincstár

Szókincstár

function []

Rokon értelmű szavak

duty [djˈuːtɪ] n