FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár és szókincstár

Szókincstár

clip []

Rokon értelmű szavak

cut [kˈʌt] v
hew [hjˈuː] v
lop [lˈɒp] v
mow [mˈəʊ] v