FinnHun finn-magyar-angol internetes szótár és szókincstár

Szókincstár

catch []

Rokon értelmű szavak

cam [kˈam] n
cog [kˈɒɡ] n
nab [nˈab] v