FinnHun suomi-unkari-englanti online-sanakirja ja synonyymikirja

Synonyymikirja

secure []

Synonyymit

fix [fˈɪks] v
get [ɡˈɛt] v
gird [ɡˈɜːd] v
tie [tˈaɪ] v