FinnHun suomi-unkari-englanti online-sanakirja ja synonyymikirja

Sanakirja

submit to::n taivotuksen

[səbmˈɪt tuː] v

Predicative personal forms

  Yksikön ensimmäinen persoona Yksikön toinen persoona Yksikön kolmas persoona Monikon ensimmäinen persoona Monikon toinen persoona Monikon kolmas persoona
Simple present submit to submit to submits to submit to submit to submit to
Present continuous am submiting to are submiting to is submiting to are submiting to are submiting to are submiting to
Simple past submited to submited to submited to submited to submited to submited to
Simple past was submiting to were submiting to was submiting to were submiting to were submiting to were submiting to
Simple future will submit to will submit to will submit to will submit to will submit to will submit to
Future continuous will be submiting to will be submiting to will be submiting to will be submiting to will be submiting to will be submiting to
Present perfect have submited to have submited to has submited to have submited to have submited to have submited to
Present perfect continuous have been submiting to have been submiting to has been submiting to have been submiting to have been submiting to have been submiting to
Present continuous am submiting to are submiting to is submiting to are submiting to are submiting to are submiting to
Past perfect had submited to had submited to had submited to had submited to had submited to had submited to
Past perfect continuous had been submiting to had been submiting to had been submiting to had been submiting to had been submiting to had been submiting to
Future perfect will have submited to will have submited to will have submited to will have submited to will have submited to will have submited to
Future perfect continuous will have been submiting to will have been submiting to will have been submiting to will have been submiting to will have been submiting to will have been submiting to

Negative personal forms

  Yksikön ensimmäinen persoona Yksikön toinen persoona Yksikön kolmas persoona Monikon ensimmäinen persoona Monikon toinen persoona Monikon kolmas persoona
Simple present don't submit to don't submit to doesn't submit to don't submit to don't submit to don't submit to
Present continuous am not submiting to are not submiting to is not submiting to are not submiting to are not submiting to are not submiting to
Simple past didn't submit to didn't submit to didn't submit to didn't submit to didn't submit to didn't submit to
Simple past was not submiting to were not submiting to was not submiting to were not submiting to were not submiting to were not submiting to
Simple future won't submit to won't submit to won't submit to won't submit to won't submit to won't submit to
Future continuous will not be submiting to will not be submiting to will not be submiting to will not be submiting to will not be submiting to will not be submiting to
Present perfect have not submited to have not submited to has not submited to have not submited to have not submited to have not submited to
Present perfect continuous have not been submiting to have not been submiting to has not been submiting to have not been submiting to have not been submiting to have not been submiting to
Present continuous am not submiting to are not submiting to is not submiting to are not submiting to are not submiting to are not submiting to
Past perfect had not submited to had not submited to had not submited to had not submited to had not submited to had not submited to
Past perfect continuous had not been submiting to had not been submiting to had not been submiting to had not been submiting to had not been submiting to had not been submiting to
Future perfect will have not submited to will have not submited to will have not submited to will have not submited to will have not submited to will have not submited to
Future perfect continuous will have not been submiting to will have not been submiting to will have not been submiting to will have not been submiting to will have not been submiting to will have not been submiting to