FinnHun Finnish-Hungarian-English on-line dictionary and thesaurus

Dictionary

conjugation of murjoa

[mˈurjoa] v

Predicative personal forms

  sg1st sg2nd sg3rd pl1st pl2nd pl3rd
present murjon murjot murjoo murjomme murjotte murjovat
imperfect murjoin murjoit murjoi murjoimme murjoitte murjoivat
perfect olen murjonut olet murjonut on murjonut olemme murjoneet olette murjoneet ovat murjoneet
perfect olen murjonut olet murjonut on murjonut olemme murjoneet olette murjoneet ovat murjoneet
pluperfect olin murjonut olit murjonut oli murjonut olimme murjoneet olitte murjoneet olivat murjoneet

Negative personal forms

  sg1st sg2nd sg3rd pl1st pl2nd pl3rd
present en murjo et murjo ei murjo emme murjo ette murjo eivät murjo
imperfect en murjonut et murjonut ei murjonut emme murjoneet ette murjoneet eivät murjoneet
perfect en ole murjonut et ole murjonut ei ole murjonut emme ole murjoneet ette ole murjoneet eivät ole murjoneet
perfect en ole murjonut et ole murjonut ei ole murjonut emme ole murjoneet ette ole murjoneet eivät ole murjoneet
pluperfect en ollut murjonut et ollut murjonut ei ollut murjonut emme olleet murjoneet ette olleet murjoneet eivät olleet murjoneet