FinnHun suomi-unkari-englanti online-sanakirja ja synonyymikirja

Synonyymikirja

gash []

Synonyymit

cut [kˈʌt] v
hew [hjˈuː] v
lop [lˈɒp] v
mow [mˈəʊ] v